LHKPN

LHKPN

No

N a m a

Jabatan

Keterangan

1

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Ketua

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

2

Drs. H. Insyafli, M.H.I.

Wakil Ketua

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

3

Drs. H. Saifuddin Khalil., M.H.I.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

4

Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

5

Dr.H.Masruyani Syamsuri., S.H., M.H,

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

6

Drs. H. Kasyful Anwar., S.H,. M.H.

Hakim Tinggi

 LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

7

H. Supangkat., S.H., M.Hum.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

8

Drs. H. Aridi., S.H., M.Si.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

9

Dra. Hj. Shoimah.,  M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

10

H. Shaleh., S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

11

Drs. H. Syamsuddin Ahmad., S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

12

Drs. H. M. Nahiruddin., S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

13

Drs. Saherudin

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

14

Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

15

Drs. H. Masyhudi Hs., S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

16

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

17

Drs. H. Arfan Muhammad., S.H., M.Hum.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

18

Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

19

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

20

Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

21

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

22

Drs. H. Ahmad Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

23

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

24

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

Hakim Tinggi

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

25

Hj. Siti Romiyani., S.H., M.H.

Panitera

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

26

Hendriansyah, S.H., M.H.

Sekretaris

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

27

Hendra Surya., S.H., S.Sos., M.M.

Kabag Umum dan Keuangan

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

28

Marbaun, S.H.

Kabag Perencanaan dan TI

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

29

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Panitera Muda Banding

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

30

Hj. Murijati., S.H.

Panitera Muda Hukum

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

31

Hj. Nuzuliah.,  S.H.

Panitera Pengganti

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

32

Drs. H. Masrifai

Panitera Pengganti

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

33

Lisna Hilalina., S.Ag.

Panitera Pengganti

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

34

Marsikin., S.H.

Panitera Pengganti

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

35

Drs. H. Syahruddin., S.H.

Panitera Pengganti

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

36

Husain Adam,S.Sos.I., S.Sy.

Panitera Pengganti

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

37

Isti Qomah., S.E.

Bendahara Tk Banding

LHKPN 2017

LHKPN 2018

Sudah Melaporkan LHKPN  melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id